Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

przez | 8 września 2020

W przypadku rozwodu przedmiotem sporów małżonków, obok tak newralgicznych zagadnień jak stwierdzenie w wyroku o winie za rozkład pożycia, czy też wysokości alimentów, ważnym zagadnieniem bywa także władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi.

Często zagadnienie to bywa źle rozumiane i nie raz rozwodzący się rodzice są oburzeni tym, że drugi małżonek chce ich pozbawić władzy rodzicielskiej. Zwykle bowiem w pozwie rozwodowym formułuje się żądanie pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców z ograniczeniem prawa drugiego rodzica w zakresie dotyczącym najważniejszych spraw dziecka (miejsce zamieszkania, wybór szkoły itp.).

Nie powinno być to jednak przedmiotem oburzenia, gdyż w zasadzie jest to często rozwiązanie korzystne z punktu widzenia dobra dziecka (a ono jest tu najważniejsze z punktu widzenia prawa rodzinnego). Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom w przypadku bardzo silnego ich skonfliktowania może doprowadzić do nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej, na czym ucierpi dobro dziecka.

Oczywiście, jest możliwe również, aby sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jednak będzie to możliwe najczęściej jedynie wtedy, gdy rozstanie następuje w pokojowych okolicznościach, a rodzice osiągną zgodne porozumienie co do wykonywania władzy rodzicielskiej. Doświadczony pełnomocnik będzie mógł często wskazać, jakie rozwiązanie jest możliwe do osiągnięcia w danej sytuacji tak, by niepotrzebnie nie kruszyć kopii o coś, co jak wynika z praktyki orzeczniczej byłoby mało prawdopodobne do osiągnięcia czy też w ogóle niemożliwe.

Zamiast zaś toczyć walkę o zachowanie pełnej władzy rodzicielskiej, być może bardziej istotne byłoby skupienie się na korzystnym uregulowaniu kontaktów z dzieckiem. To może mieć większe znaczenie dla rodzica w zakresie władzy faktycznej nad dzieckiem – w sensie utrzymania z nim dobrych relacji, które będą też skutkować wpływem na podejmowanie decyzji dotyczących dziecka czy też decyzji podejmowanych przez samo dziecko, gdy będzie już bardziej dojrzałe.

I oczywiście przedstawione rozważania dotyczą znacznej liczby sytuacji, aczkolwiek może się zdarzyć, że zdecydowane domaganie się utrzymania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców może mieć istotne uzasadnienie. Choć z drugiej strony, jeśli akurat o ten punkt trzeba walczyć, może oznaczać to, że są małe szanse na osiągnięcie tego celu.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *