Odwołanie darowizny tylko wobec jednego z małżonków

przez | 1 września 2020

Darowizna uczyniona na rzecz małżonka co do zasady stanie się własnością tylko tego małżonka. Darczyńca może jednak postanowić inaczej. Wówczas przedmiot darowizny nabędą oboje małżonkowie do majątku wspólnego.

Przeważa pogląd, że w przypadku, gdy zamiarem darczyńcy jest obdarowanie obojga małżonków, nie jest konieczne, by oboje małżonkowie byli stroną umowy darowizny. Niezbędne jest tylko, żeby w umowie darowizny darczyńca w sposób wyraźny zadeklarował, że jego zamiarem jest to, by przedmiot darowizny wszedł w skład majątku wspólnego.

Niejednokrotnie jednak życie przynosi sytuacje, że materializują się przesłanki do odwołania darowizny. Wówczas jednak bywa, że przesłanki odwołania darowizny zachodzą tylko wobec jednego małżonka.

Warto przypomnieć, że darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

W takiej sytuacji, jeśli nastąpi odwołanie darowizny wobec tylko jednego małżonka, pojawia się sytuacja, która nie jest wprost uregulowania przez przepisy prawa. Wydaje się, że można rozważać tu kilka rozwiązań prawnych, niemniej co do tego zagadnienia wiążąco wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 31.03.2016 r. (sygn. III CZP 72/15). Zdaniem sądu w razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału.

Samo odwołanie darowizny będzie więc w tym przypadku dopiero początkiem realizacji swojego prawa przez darczyńcę. Dalszym krokiem powinien być zwrot udziału w rzeczy darowanej, a jeśli do tego nie dojdzie w drodze zgodnej umowy, wystąpienie w tym celu na drogę sądową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *