Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów

przez | 3 listopada 2019

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, który winien nastąpić we wszystkich istotnych sferach pożycia (emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej). Rozkład pożycia następuje zawsze z powodu określonej przyczyny. Przyczyna ta nie jest zwykle obojętna dla oceny dopuszczalności orzeczenia przez sąd rozwodu, zatem w postępowaniu dowodowym sąd zmierza do ustalenia tej przyczyny.

Jakie natomiast w praktyce są najczęstsze przyczyny rozwodu w sądach cywilnych?

Z pomocą przychodzą nam tu roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, z których analizy wynika, że najczęstszymi przyczynami rozwodów są:

  • niedochowanie wierności małżeńskiej,
  • nadużywanie alkoholu,
  • naganny stosunek do członków rodziny,
  • trudności mieszkaniowe,
  • nieporozumienia na tle finansowym,
  • niezgodność charakterów,
  • niedobór seksualny,
  • dłuższa nieobecność,
  • różnice światopoglądowe,

Co ciekawe, najczęstszą przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów, która pojawiała się w ok. 35 % spraw rozwodowych. Drugą z kolei przyczyną jest niedochowanie wierności małżeńskiej. Na trzecim miejscu znajduje się nadużywanie alkoholu.

Niejednokrotnie małżonkowie, przy zgodnym żądaniu co do orzeczenia rozwodu, chcieliby pominąć roztrząsanie przyczyn rozkładu pożycia. W sprawie o rozwód dla oceny zasadności żądania stron niezbędne jest jednak ustalenie tej przyczyny, chociażby w najbardziej podstawowym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *