Jak długo czeka się na rozwód

przez | 28 września 2020

Po złożeniu w sądzie wniosku o rozwód następuje okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. Podjęcie decyzji o rozwodzie jest zwykle poprzedzone dłuższym lub krótszym namysłem, więc naturalnie po podjęcie tej niełatwej decyzji, chcielibyśmy, żeby sprawy potoczyły się szybko, tak, by mieć już wszystko za sobą. Niestety, nie jest tak łatwo. Sądy znane są bowiem z pewnej opieszałości w załatwianiu spraw, nie inaczej jest w przypadku spraw rozwodowych. Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie jest tak źle…

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć, jak długo przeciętnie czeka się na rozwód. Ażeby nie być gołosłownym przytoczymy konkretne dane statystyczne, obejmujące sąd w Poznaniu.

Co można zrobić, żeby było szybciej?

Niestety niewiele, poza tym, żeby dobrze przygotować pozew rozwodowy. Dlaczego jest to tak istotne? Procedura jest bowiem następująca – po wpłynięciu pozwu rozwodowego sąd sprawdza najpierw, czy pozew nie zawiera tzw. braków formalnych, czyli innymi słowy, czy pozew zawiera wszystkie elementy wymagane przez Kodeks Postępowania Cywilnego, czy np. opłata została prawidłowo dokonana. Jeśli okaże się, że pozew zawiera braki formalne, sąd wezwie najpierw do ich uzupełnienia. Wydaje się to czymś nieskomplikowanym, jednak trzeba znać specyfikę pracy sądów, żeby wiedzieć, jaki to ma wpływ na wydłużenie postępowania.

Otóż nie wygląda to w ten sposób, że składamy pozew w poniedziałek, sędzia bierze go do ręki we wtorek, widzi, że w pozwie znajduje się brak formalny i w środę wzywa nas pismem do uzupełnienia tego braku. Tak byłoby w idealnym świecie, ale w rzeczywistości po wpłynięciu pozwu do sądu do jego weryfikacji formalnej może upłynąć nawet parę tygodni. Tyle samo może upłynąć pomiędzy wskazaniem przez sędziego uchybień a wysłaniem wezwania do osoby składającej pozew.

W ten banalny sposób wyznaczenie rozprawy może opóźnić się o 1-2 miesiące.

Choć braki formalne powodujące konieczność uzupełnienia pozwu i wpływające na przedłużenie sprawy nie są aż tak częste, warto zwrócić uwagę na profesjonalne opracowanie pozwu rozwodowego tak, by uniknąć tego rodzaju niedogodności.

Od czego zależy czas rozpoznania sprawy rozwodowej?

W pierwszej kolejności zależy on od sądu, do którego składamy pozew, innymi słowy najczęściej od miejsca, w którym mieszkamy. Możliwości wyboru sądu są mocno ograniczone, aczkolwiek nie niemożliwe. W wielkich ośrodkach, jak np. w Warszawie czas oczekiwania na rozprawę może być bardzo długi, nawet do 1 roku, podczas gdy w pewnych mniejszych miastach czas ten może wynieść nawet ok. 2 miesiące.

W drugiej kolejności czas ten zależy, oprócz odpowiedniego przygotowania się do sprawy tak by zakończyć ją na pierwszej rozprawie, o czym wspomniano wyżej – od rozmiaru sporu pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie – sprawa raczej nie zakończy się na pierwszej rozprawie.

W przypadku sporu o władzę rodzicielską oraz o kontakty z małoletnimi dziećmi – praktycznie nie ma szans na zakończenie sprawy na pierwszej rozprawie.

Zobacz też:

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Warto też mieć świadomość, że oszacowanie tego, jak długo się czeka na rozwód zawsze jest możliwe tylko w dość przybliżony sposób, nawet przez prawników, którzy mają dużą praktykę w prowadzeniu spraw przed danym sądem. Każda sprawa trafia bowiem do konkretnego sędziego, na wybór którego nie mamy wpływu. Każdy sędzia samodzielnie organizuje swój czas pracy, przy tym jak każda osoba aktywna zawodowo, planuje swój czas, uwzględniając święta, czas wypoczynku i urlopy. W wyjątkowych sytuacjach rozprawa może zostać opóźniona lub przełożona przez zdarzenie losowe, np. chorobę sędziego.

No dobrze, czas teraz na podanie konkretnych danych, jak długo czeka się na przeprowadzenie rozwodu. W tym celu posłużymy się danymi statystycznymi sądu w Poznaniu.

Jak długo czeka się na rozwód w Poznaniu?

Z danych Sądu Okręgowego w Poznaniu wynika, że w 2019 r. na 4.079 spraw o rozwód 1.249 zakończyło się w czasie 3 miesięcy, a 1.616 spraw zakończyło się w czasie od 3 do 6 miesięcy. Mowa tu od o czasie od wpływu od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej. Oznacza to, że z 4.079 spraw aż 70,23% zakończyło się w czasie mniej niż pół roku, a 30,6% z zakończonych spraw zakończyło się w czasie krótszym niż 3 miesiące. Dla osób, które zastanawiają się, jak długo czeka się na rozwód, może to być dość optymistycznym wynikiem, jednak warto pamiętać, że z pewnością większość z tych spraw to były sprawy, gdzie małżonkowie wnioskowali o odstąpienie od orzekania o winie oraz pozostawali zgodni co do większości spraw, o których sąd orzeka w wyroku rozwodowym (alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi).

Jeśli chodzi o sprawy rozwodowe bardziej rozciągnięte w czasie, to na 4.079 spraw:

  • 795 – trwało od 6 do 12 miesięcy,
  • 333 – trwało od 12 miesięcy do 2 lat,
  • 64 – od 2 do 3 lat,
  • 20 – od 3 do 5 lat.

Można też odnotować 2 sprawy, które trwały pomiędzy 5 a 8 lat.

Jak widać tych dłużej trwających spraw nie ma zbyt dużo. Nic dziwnego, raczej niewiele osób pragnie procesować się ze współmałżonkiem przez tak długi okres czasu. Większość osób chce mieć to szybko za sobą, aczkolwiek nie zawsze jest to możliwe.

Zapewne te dłużej trwające sprawy to sprawy mocno sporne, z orzeczeniem o winie albo z silnym sporem o władzę rodzicielską albo ustalenie kontaktów dziećmi, sprawy, gdzie konieczne było przesłuchanie wielu świadków albo zasięgnięcie opinii biegłego, w tym opinii uzupełniających. Być może w sprawach tych miało miejsce zawieszenie postępowania, np. w celu podjęcia próby pojednania między małżonkami.

Jak jednak wynika z przedstawionych danych, przynajmniej jeśli chodzi o Sąd Okręgowy w Poznaniu, uzyskanie rozwodu, przy zgodzie małżonków co do istotnych spraw nie powinno w większości przypadków zająć dłużej niż 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *