Czy trzeba udowodnić, że dany przedmiot należy do majątku osobistego małżonka?

przez | 11 maja 2020

W trakcie trwania małżeństwa niejednokrotnie może dochodzić do nabywania różnych przedmiotów majątkowych zarówno do majątku wspólnego jak i do majątku odrębnego.

W przypadku przedmiotów majątkowych o mniejszej wartości najczęściej nie będzie to rodziło sporów i wątpliwości, zwłaszcza, jeśli są to przedmioty szybko się zużywające.

Problem może się pojawić w momencie dzielenia majątku, np. po rozwodzie albo w ramach postępowania spadkowego. Wówczas w zależności od kierunku, w jakim będzie zachodził spór, może okazać się konieczne udowodnienie, że określony majątek nie został nabyty przez danego małżonka do majątku, wspólnego, lecz właśnie do majątku osobistego.

Ciekawy wniosek wypływa w tym zakresie z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1998 r. (sygn. I CKN 830/97), w którym sąd stwierdził, iż „na mężu ciąży obowiązek udowodnienia przynależności do majątku odrębnego nabytego przez niego w czasie trwania wspólności ustawowej prawa do nieruchomości (art. 6 kc). O takim rozkładzie ciężaru dowodu decyduje treść art. 32 § 1 kro, stwarzająca domniemanie przynależności do dorobku przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich”.

Cytowana teza dotyczy w głównej mierze ciężaru rozkładu dowodu w trakcie procesu, jednak marto mieć ją na uwadze, zarówno dokonując nabyć przedmiotów majątkowych w trakcie trwania małżeństwa jak też przygotowując się do negocjacji lub sporu dotyczącego podziału majątku wspólnego.

Zobacz też:

Skąd wiadomo, że dany przedmiot należy do majątku osobistego małżonka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *